CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG TRANG

HoangTrang Industrial Equipment Co.,Ltd (HIEC)
Sản phẩm công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp

Vận chuyển và lưu giữ hàng hóa một cách hiệu quả và hiệu quả là chìa khóa để tăng năng suất cho bất kỳ nhà máy sản xuất.

Vận chuyển lưu giữ hàng hóa một cách hiệu quả hiệu quả chìa khóa để tăng năng suất cho bất kỳ nhà máy sản xuất.

Với phạm vi sản phẩm rộng,
Interroll giúp các ngành công nghiệp trên toàn thế giới dễ dàng để đạt được thông lượng cao và giảm chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm không gian và năng lượng cùng một lúc.

Các giải pháp chất lượng cao

Cách đơn giản nhưng chính xác và đáng tin cậy để lưu trữ và truyền tải các bộ phận là điều mà hầu hết các nhà máy công nghiệp yêu cầu để điều hành hoạt động của mình trong thời gian ngắn và hiệu quả nhất.

Xem thêm arrow-right

Video

Con lăn băng tải

Xem thêm arrow-right

Hệ thống băng tải phân loại

Xem thêm arrow-right

Hệ thống kệ trượt

Xem thêm arrow-right