Liên hệ

Công ty TNHH TBCN Hoàng Trang (HIEC)

15A, Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Binh Thanh, TP.HCM

Hotline: +84989 514 905                  

Fax: +848 544 92665

Mail : sales@hiec.com.vn   

Contact arrow-right