CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG TRANG

HoangTrang Industrial Equipment Co.,Ltd (HIEC)
Kệ Selective

Kệ Selective

Cung cấp, lắp đặt giá kệ Selective.

Kệ Selective

Kệ Selective là hình thức kệ chứa hàng phổ biến nhất hiện tại ở Việt Nam.

Hệ khung dầm thép được dựng lên phù hợp với quy cách, trọng lượng của Pallet. Kệ selective thường được thiết kế nhiều tầng, sắp thành các dãy. Cứ hai dãy thì có một lối đi giành cho xe nâng bốc dỡ hoặc chất hàng hóa.

Ngoài ra, kệ Selective còn có nhiều thiết kế riêng cho các dạng sản phẩm nhẹ và nhỏ hơn Pallet.

HIEC bắt đầu cung cấp kệ Selective cho khách hàng từ năm 2015, với nhà máy sản xuất dầm thép tại TP. HCM.